Inici / Ocupació / On buscar feina

On buscar feina

El primer que hem de saber quan comencem a cercar feina és on buscar i quins són els recursos i les vies de cerca més habituals.

Canals intermediaris: són aquells que reben les ofertes d'ocupació de les empreses i les posen a l'abast de les persones demandants:

Canals directes: no hi ha intermediació entre les empreses que tenen una oferta de treball i les persones que cerquen feina.

Altres canals:

 

 

 

Tornar amunt(1)Xarxa de contactes

Un important percentatge de les ofertes de feina s'aconsegueixen a través de la comunicació oral, les referències i els contactes personals. Evidentment, també influeix la bona sort (estar en el lloc adequat en el moment oportú), però no n'has de dependre.

Els contactes personals són un canal de recerca de feina molt eficaç, ja que la majoria de llocs de treball actuals es troben per aquesta via (gairebé el 80%). Informa la família, amistats, professors i coneguts sobre quina és la teva situació actual de recerca de feina.

 

 

 

Tornar amunt(2)Servei Local d'Ocupació

Els Serveis Locals d'Ocupació són serveis locals (Municipals)adreçats tant a les persones que cerquen feina i/o que volen millorar la que ja tenen com a les empreses que busquen candidats/tes per cobrir llocs de treball.

A mode de síntesi, els SLO ofereixen: Informació i assessorament en l'àmbit del mercat de treball, orientació laboral personalitzada, selecció d'ofertes de treball adequades al perfil profesional, espais de Club de feina, formació, pràctiques laborals, participació en programes per millorar la seva ocupabilitat, gestió de les seves candidatures a través de la pàgina web d'ofertes de treball de cada servei

Xarxa Xaloc

 

 

 

Tornar amunt(3)Oficines de treball (OTG) i Punts d'Autoservei (PAS)

Les oficines de treball depenen del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i s'encarreguen de relacionar les persones que busquen feina amb les empreses que busquen persones treballadores i gestionen les ofertes d'ocupació. Ofereixen un servei integral a les persones que busquen o volen canviar de feina; s'hi inclouen cursos de formació ocupacional i serveis d'orientació professional.

En general les OTG ofereixen: Imprimir certificats i informes, cercar cursos subvencionats, Informació i sol·licituds de prestacions, renovar l'atur, cercar ofertes de feina, fer el canvi de  dades personals, fer canvi de la situació administrativa, demanar recordatori de la paraula de pas / PIN, canviar la paraula de PAS / PIN...

Per consultar informació referent a la tramitació de prestacions i/o subsidis, podeu consultar aquest enllaç, i per conèixer l'OTG més propera podeu consultar aquí.

Actualment a l'ajuntament de Sant Celoni, disposem també d'un Punt d'Autoservei, on es poden realizar diferents gestions sense haver-se de desplaçar a Granollers. En concret es pot: Renovar la demanda, canviar o consultar la situació administrativa, actualització del perfil, consultar el catàleg de prestacions, realitzar sol·licituds, demanar informes, consultar cursos i ofertes de feina

 

 

 

Tornar amunt(4)Empreses de treball temporal (ETT)

Són empreses privades encarregades de posar a disposició d'una altra empresa client, amb caràcter temporal, personal treballador contractats per elles.

Les persones interessades en apuntar-se s'ha de dirigir personalment a l'ETT, emplenar una sol·licitud (presencial o digitalment), així com portar un CV, referències i una fotografia. Periòdicament és convenient interessar-se per les ofertes exposades i demanar  informació al personal tècnic de selecció de l'ETT.

 

 

 

Tornar amunt(5)Empreses de selecció de personal

Són empreses intermediàries que realitzen el procés de reclutament, avaluació i selecció de persones candidates a partir de les necessitats i perfils sol·licitats per l'empresa client. És un mitjà molt utilitzat i eficaç per aproximar-te al mercat laboral.Són empreses dedicades a la selecció de personal, amb l'objectiu d'escollir una persona candidata per a cobrir un lloc de treball determinat per a l'empresa que ho  sol·liciti.

 

 

 

Tornar amunt(6)Autocandidatura

L'autocandidatura o candidatura espontània és un procediment voluntari per mitjà del qual intentem accedir a un lloc de treball en una empresa concreta sense que hi hagi hagut prèviament una convocatòria d'oferta de  ocupació per part d'aquesta.

Amb aquesta actuació el que aconseguim és posar en coneixement de determinades empreses el nostre interès i disponibilitat per passar a formar part del seu equip de treball i facilitar informació per aconseguir, preferentment, ser rebuts en una  entrevista, o bé ser inclosos a la base de dades de candidats.

És probable que en el moment en què la nostra candidatura arribi a l'empresa destinatària no hi hagi cap lloc vacant, però sí que és possible que n'hi hagi en un futur pròxim. Així, en certa manera, amb la presentació de l'autocandidatura el que fem és anticipar-nos a les  necessitats de personal de l'empresa i també, en certa mesura, triar  nosaltres l'ocupació que volem exercir i per a qui desitgem  treballar.

L'autocandidatura ens permet, per tant, accedir als anomenats llocs de treball  ocults, és a dir, als llocs de treball que hi ha vacants però que no  surten publicats en cap mitjà.  Aquests llocs de treball són molt freqüents en el mercat laboral, encara que no és fàcil tenir-ne coneixement (llevat que  disposem d'una adequada xarxa de contactes). Així, l'autocandidatura es  presenta com un possible mitjà per accedir a aquesta informació.

 

 

 

Tornar amunt(7)Mitjans de comunicació

Les empreses acostumen a fer servir cada cop més els mitjans de comunicació per donar a conèixer les seves ofertes de feina. Utilitzen tant els diaris d'informació general, la premsa especialitzada com els portals d'Internet.

Pel que fa a la premsa, els diaris tenen ofertes sobretot del seu àmbit geogràfic d'influència. Alguns exemples de premsa especialitzada en ofertes de feina són: La revista del Vallès, El 9 Nou, La Vanguardia (diumenges), Mercat de Treball, Laboris, Primera Mà, Cinco Días, La Gaceta de los negocios, i Expasión y Empleo.

 

 

 

Tornar amunt(8)Portals d'Ocupació a Internet

Avui dia, els portals d'ocupació a Internet han esdevingut una nova eina per utilitzar en la cerca de feina. Aquest mètode de recerca de feina continuarà creixent al llarg d'aquests anys, representa una sèrie d'avantatges, com: rapidesa, desaparició de fases intermèdies d'un procès de selecció, accés a empreses i entitats de tot el món, llegir ofertes vigents, introduir el perfil juntament amb les pròpies preferències...


Recomanacions:

 • Dona't d'alta en els portals d'ocupació més interessants. Això requerirà dedicar un temps a la introducció del currículum a les diferents pàgines web.
 • Fer una recerca selectiva dels portals en funció del sector que ens interessi i dins de l'àmbit territorial que s'adapti a la nostre disponibilitat
 • És pràctic disposar d'un currículum bàsic per poder anar adaptant-lo als formats particulars de manera senzilla.
 • Guardeu una classificació de totes les ofertes d'ocupació que heu sol•licitat. Et recomanem que utilitzis una llibreta o agenda per anotar i portar un control de totes les ofertes a les que t'inscrius, les empreses, la font on l'has trobat, i si arriba el moment de fer entrevista, l'adreça de l'empresa, la persona i el telèfon de contacte.

Exemples:

 • Feina Activa: borsa de treball del SOC.
 • Laboris
 • Infojobs: Gestiona un gran nombre d'ofertes de feina a nivell estatal.
 • Infoempleo: ofertes de feina, beques, premis, formació i oferta pública.
 • Eures: web de la Comissió Europea amb informació per buscar feina a la UE.
 • Enviroo: el primer portal d'ocupació dedicat en exclusiva al sector medioambiental.
 • Trobaré feina: portal web d'ocupació on les persones usuàries publiquen directament les ofertes.
 • Jobbydoo: Per trobar ofertes de feina de totes les borses de treball a Espanya.

 

 

 

Tornar amunt(9)Xarxes socials i xarxes professionals

Tenir un perfil en una xarxa social s'ha convertit en gairebé una obligació. En aquestes xarxes hi ha molta informació personal: fotografies, missatges, qui són els nostres amics, etc. Els departaments de Recursos Humans de les empreses ho saben i per això, cada cop és més freqüent que consultin el perfil dels candidats que opten a un lloc de feina. Aquí, poden trobar informació que pot influir positivament o negativament en el procés de selecció.

Segons estudis, aquestes xarxes es consulten perquè es dóna molta importància a la capacitat de relacionar-se i a les habilitats motivacionals. Davant d'aquesta tendència, els experts recomanen ser prudents i anar amb compte amb els detalls de la nostra vida privada que donem a través d'aquestes plataformes.

És convenient que, igual que amb el correu electrònic, els usuaris es facin un perfil personal i un altre de professional. Les xarxes socials, especialment les destinades a fer contactes professionals, poden convertir-se en una eina més per buscar feina, per això recomanem vigilar amb el perfil i actualitzar-lo regularment.

Dins de les xarxes socials, trobem les xarxes socials professionals que tenen un funcionament similar a les xarxes socials però amb l'objectiu de posar en contacte a professionals de tots els sector i augmentar les oportunitats laborals. Alguns exemples de xarxes professionals són: Xing, Linkedin i Viadeo.

 

 

 

Tornar amunt(10)Autoocupació

L'autoocupació és una via d'incorporació al mercat laboral, que pot resultar molt atractiva per a moltes persones. Per decisió voluntària, o obligades per la necessitat de trobar una ocupació, moltes persones decideixen embarcar-se en l'aventura de muntar-se la seva empresa.

Abans de fer aquest pas cal atendre una sèrie de dificultats que de segur aniran apareixent en aquesta nova línia professional. La falta de recursos econòmics per a la seva posada en marxa i desenvolupament, el temor davant d'una situació totalment nova, prendre decisions de gran transcendència per a la teva vida personal i professional, la falta de confiança en la teva capacitat per a abordar un projecte de tal envergadura, la falta de maduració de la idea de negoci... En definitiva, afrontar una situació nova, difícil i plena de riscos.

Per tot això, si es pensa fer aquest pas és important fer prèviament un autodiagnòstic de si mateix com a emprenedor o emprenedora i de la idea de negoci.

L'autoocupació requereix tenir una vocació de començar un negoci, suposa un major esforç i compromís, però també major identificació amb el treball i moltes més satisfaccions personals. Aquesta més autonomia en les decisions implica que tu ets qui condueix la situació, qui controla el teu treball, administres i organitzes la teva empresa, i per tant la teva vida. Aquesta activitat està plena de satisfacció personal i de realització immediata ja que veus dia a dia el fruit del teu esforç. Si et decideixes per aquesta opció, per a dur-la a cap necessitaràs emprar totes les teves qualitats, començant per la creativitat, seguint per la constància i acabant per la resistència a la frustració.

 

 

 

Tornar amunt(11)Oposicions - Administració pública

Una oposició és un procediment consistent en una o més proves en què les persones aspirants a un lloc de treball mostren la seva respectiva competència, jutjada per un tribunal. Aquests llocs de treball són oferts a través de convocatòries per les Administracions Públiques, publicades en els Butlletins Oficials de l'Estat, Autonomies i Províncies. Si l'objectiu és treballar a l'administració pública cal conèixer com s'organitza i funciona. L'administració espanyola s'organitza en tres nivells:

 • Administració central, amb competència a tot l'Estat espanyol
 • Administració autonòmica, amb competència en el territori de la comunitat autònoma
 • Administració local, amb competència en l'ajuntament

El personal que treballa al servei de l'Administració pública (ja sigui local, autonòmica o estatal) s'anomena funció pública i es pot dividir en:

 • Personal funcionari: és el personal que accedeix mitjançant oposicions i es regeix per la Llei de la funció pública. Els sistemes de selecció consisteixen en oposició lliure o restringida o bé concurs o concurs-oposició.
 • Personal laboral: es tracta d'aquelles persones treballadores de l'administració que accedeixen a partir d'una prova. Els requisits i les proves són semblants als de funcionariat, però no gaudeixen dels mateixos provilegis. Els contractes podran ser fixos o temporals.
 • Personal eventual:ocupa, temporalment, una plaça  de personal funcionari i gaudeix dels mateixos privilegis. S'anomena també personal interí.

Per ampliar la informació referent als diferents grups o cossos, consulteu aquest enllaç.

Quan ens plantegem preparar una oposició cal estudiar. A les bases de la convocatòria vindrà indicat el temari concret que formi part de l'examen de coneixements. Pot ser que a la oposició que ens presentem també ens corresponguin realitzar proves físiques (bombers, mossos,...), a les bases vindrà indicat quin tipus de prova física haurem de superar.

Tenim dos formes de fer-ho: preparar tota la oposició pel nostre compte o anar a una acadèmia per rebre la formació necessària, en aquest segon cas hem de tenir en compte que haurem de pagar per aquesta formació, l'acadèmia ens facilitarà tot el necessari per preparar les oposicions, ja sigui el temari o la pràctica de les proves físiques.

Si ens decidim a preparar l'oposició pel nostre compte tenim diverses opcions:

 • Internet: realitzar la recerca de tots els temes per Internet i, una vegada que els  tinguem, començar a estudiar. Existeixen pàgines web on podem trobar temari i examens d'oposicions, cal anar amb compte ja que no és el mateix temari per a una oposició d'administratiu/tiva a Madrid que una altra  a Barcelona.
 • Les Administracions Públiques que realitzen les oposicions, solen tenir llibreries oficials, en aquestes llibreries podem trobar: guies amb el temari sol·licitat i recopilatoris de test realitzats en altres convocatòries.

Pàgines d'interès:

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina