Graduat en Educació Secundària Obligatòria (a distància)

 • Descripció
  És un ensenyament que té per objectiu l'obtenció del títol de graduat/da en ESO.
 • A qui es dirigeix?
  Persones majors de 18 anys o que els compleixin durant l'any natural en què inicien la formació. També poden accedir persones que hagin complert com a mínim 16 anys l'any natural en què inicien la formació en determinats casos específics.
 • Inscripció
  Abans de l'inici de cada trimestre hi ha el període de matrícula.
 • Continguts del curs

  El currículum consta de diferents matèries distribuïdes en tres àmbits:

  1. L'àmbit de la comunicació, que inclou les matèries de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengua estrangera (anglès).
  2. L'àmbit cientificotecnològic, que inclou les matèries de ciències de la naturalesa, matemàtiques, tecnologies i aspectes relacionats amb la salut i el medi ambient.
  3. L'àmbit social que inclou les matèries de ciències socials, geografia i història, educació per a la ciutadania i aspectes d'educació visual i plàstica i música.
 • Estructura del curs

  Els estudis de GES a distància tenen una estructura trimestral. S'organitza de manera modular en tres àmbits, que corresponen a trenta-quatre mòduls, que es distribueixen en dos nivells o cursos. S'entén per àmbit un conjunt d'àrees de coneixement afins i complementàries. S'entén per mòdul una unitat temàtica que s'ha de poder desenvolupar en trenta-cinc hores de treball i té una durada trimestral.

  Acreditacions i convalidacions
  Es poden acreditar àmbits o mòduls mitjançant una prova d'avaluació inicial. També es poden convalidar per ensenyaments cursats i superats en altres estudis.

 • Avaluació
  • L'avaluació dels aprenentatges en els estudis de GES és contínua i basada en el treball i la participació de l'estudiant. L'estudiant està obligat a lliurar totes les activitats d'avaluació contínua de cada mòdul on és inscrit dins el calendari establert.
  • Al llarg dels estudis els estudiants han de fer alguna prova de validació presencial i obligatòria.
  • L'estudiant de GES al llarg dels seus estudis recull al portafolis les mostres del seu aprenentatge.
 • Quina titulació dóna?
  El títol oficial de graduat/da en Educació Secundària Obligatòria
 • Accés a altres ensenyaments
  Aquest títol dóna accés als estudis de batxillerat i/o als cicles de Formació Professional de grau mitjà.
 • Lloc on es fa

  Per cursar el GES a distància es pot fer a través de la seu central de l'IOC o d'un centre de suport.

  Centre de suport CFA Baix Montseny
  c. Montserrat, 28 (Sax Sala)
  Tel. 93 867 41 75  cfadults@santceloni.cat

  Seu Central de l'IOC
  Avinguda del Paral·lel, 71-73 - 08004 Barcelona
  Tel. 93 347 61 00 a/e: ioc@ioc.cat

  Altres centres de suport i més informació a: www.ioc.xtec.cat

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina