30/10/2001

Ple de 30 d'octubre de 2001

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Presa de raó de la credencial expedida en favor del Sr. Felip Comas Dorca, del grup municipal Iniciativa per Catalunya - Verds, pressa de possessió i jurament del càrrec de regidor de l'ajuntament de Sant Celoni.
 3. Aprovació, si escau, de la designació del Sr. Felip Comas Dorca, del grup municipal Iniciativa per Catalunya - Verds com a membre en diversos òrgans col·legiats del municipi.
 4. Aprovació, si escau, de l'acord de fixació de les festes locals corresponents a l'any 2002.
 5. Aprovació, si escau, de la nomenclatura de diversos carrers a nous nuclis de recent urbanització.
 6. Aprovació, si escau, del conveni signat amb l'ajuntament de Santa Maria de Palautordera per a la creació i manteniment del nou centre d'educació infantil i primària "Escola pública de La Tordera".
 7. Aprovació inicial, si escau, de la iniciativa per a l'establiment del servei públic d'ensenyament infantil de primer cicle, de la sol·licitud dels ajuts corresponents a la Generalitat de Catalunya i del compromís d'implantació del servei.
 8. Aprovació, si escau, del conveni a signar entre l'IMSERSO i la Fundació ONCE per a la cooperació i integració social de persones amb discapacitats, als efectes de la redacció d'un Pla especial d'actuació per a l'accessibilitat.
 9. Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i ordenació de contribucions especials per a la realització de les obres d'urbanització d'un tram del carrer Pitarra.
 10. Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i ordenació de contribucions especials per a la realització de les obres d'urbanització d'un tram del carrer Mn. Jacint Verdaguer.
 11. Aprovació, si escau, de la sol·licitud d'una bestreta de les contribucions especials imposades per a la realització de les obres d'urbanització d'un tram de la Carretera Vella.
 12. Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de modificació de crèdit 2/2001 del pressupost municipal per a l'exercici de 2001.
 13. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de les Ordenances fiscals per a l'exercici de 2002.
 14. Aprovació, si escau, del compte general de l'ajuntament corresponent a l'exercici de 2000.
 15. Aprovació, si escau, del nou conveni amb l'ajuntament de Santa Maria de Palautordera als efectes de regular la seva col·laboració en l'actuació de reconstrucció del Pont Trencat.
 16. Aprovació, si escau, d'una moció referida a la política del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de subvencions per a equipaments esportius.
 17. Aprovació, si escau, d'una moció referida a la Llei d'estabilitat pressupostària.
 18. Aprovació, si escau, d'una moció referida a la bonificació contemplada en l'Impost de Béns Immobles en favor de les autopistes de peatge.
 19. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple ordinari.
 20. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Governació en els mesos de juliol, agost i setembre de 2001.
 21. Donar compte de les contractacions de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos de juliol, agost i setembre de 2001.
 22. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2001
Tornar a pàgina principal de Plens

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina