Inici / Habitatge / Si tens entre 18 i 35 anys i estàs de lloguer pots demanar l'ajut al pagament de lloguer

El termini per presentar les sol·licituds és del 23 de març a 5 d’abril de 2023.

L'import de la subvenció s’atorga per a l’any de la convocatòria. És un import màxim mensual de 250 € i un import mínim de 20 €. L’import de la subvenció es calcularà d’acord amb els barems descrits en la base 6 de la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores.

Els requisits són:

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de 35 anys, inclosos, o menys en el moment de publicació de la convocatòria, 22 de març de 2023.
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que reporti unes rendes anuals de la unitat de convivència iguals o inferiors a 2,977736 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) (23.725,79 €).
  1. En el supòsit que en un mateix habitatge convisquin diverses persones i el sol·licitant sigui l'únic titular del contracte d'arrendament o cessió, es tindran en compte els ingressos de la unitat de convivència.
  2. En el supòsit que en un mateix habitatge hi hagi diversos titulars del contracte d'arrendament o cessió, tant si presenten una o més sol·licituds individualitzades, es tindran en compte els ingressos individuals de cada sol·licitant.
  3. En el supòsit de lloguer o cessió d'ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat.
  1. El contracte d’arrendament d’habitatge ha d’estar formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans, i ha d’incloure el compliment de l’obligació de l’arrendatari del pagament de la fiança a l’arrendador.
  2. En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador, d’acord amb l’article 8.2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:
 6. Quantia de les subvencions
  1. Quant es tracti d'habitatge:
   - Demarcació de Barcelona: 950 €
   - Demarcació de Girona: 650
  2. Quant es tracti d'habitació
   - Demarcació de Barcelona: 450 €
   - Demarcació de Girona: 350 euros.
 7. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 8. Estar al corrent de pagament de les rendes en el moment de presentar la sol·licitud.
 9. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud.

Trobareu la documentació necessària i la possibilitat de fer el tràmit telemàticament a aquest enllaç.

Podeu consultar la referència cadastral de l'habitatge al web del cadastre.

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina