Inici / Resum Ple 28 setembre

Acords Plens


Ple Municipal de 28 de setembre de 2023


 • Aprovació del compte general de l’Ajuntament de Sant Celoni, exercici 2022
  L'any 2022, l'Ajuntament de Sant Celoni va ingressar un total de 19.899.355,08 €, dels quals 13.014.037,93 € provenien de taxes i impostos, mentre que la resta van ser subvencions, transferències d'altres administracions, ajuts financers, entre d'altres. El total de despeses del 2022 van ser de 20.000.995,08 €, dels quals 19.745.729,77 € eren despeses de gestió per al funcionament ordinari de l'Ajuntament i la resta despeses financeres, baixes i altres conceptes de tipus financer. El resultat final de l'exercici (2022) va ser de -101.640,00 €.

  Els comptes complets es poden consultar al portal portal de transparència de l'Ajuntament
 • Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3-2023
  El romanent de tresoreria (despesa no executada) s’han reubicat per sufragar diverses despeses obligades de l’Ajuntamentple 28 setembre
 • Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Celoni
  Per tal d’ajustar la plantilla a les necessitats de l’equip, s’ha substituït una plaça d’enginyer superior per una d’arquitecte.
 • Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball de Gerència, Direcció de serveis a les persones, Direcció de l'àrea de bon govern i Direcció de l'àrea de desenvolupament territorial de l’Ajuntament de Sant Celoni.
  Per tal d’adequar la plantilla de l’Ajuntament al nou organigrama del consistori, s’han creat les places de Gerència, Direcció de l’àrea de bon govern i Direcció de servei a les persones. Aquestes places, aprovades mitjançant un acord amb el comitè d’empresa, s’ocuparan mitjançant un procés obert de lliure designació amb personal laboral de l’Ajuntament.
 • Aprovació de la constitució de la Comissió de Seguiment del POUM i la creació de l’Oficina del POUM de Sant Celoni.
  El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal inicia el seu procés després que s’hagin contractat les empreses responsables de la seva redacció, avaluació ambiental i procés participatiu. El procés serà conduït per una Comissió de Seguiment, que inclou, a més de les empreses contractades, personal tècnic de la casa i representants dels grups polítics municipals, tant del govern com de l’oposició.
 • Aprovació definitiva del Pla de verificació d’activitats i obres comunicades, 2023-2027.
  El passat 25 de maig de 2023 es va aprovar un pla d’obres i activitats. Transcorregut el període d’exposició pública, no s’ha registrat cap reclamació i, per tant, s’aprova definitivament el pla.
 • Aprovació del contingut i la signatura de la pròrroga del conveni entre l’Ajuntament de Sant Celoni i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, per a la prestació del servei d’ajuda a domicili
  Després que l’any 2019 l’empresa concessionària del Servei d’Atenció a Domicili fes fallida, aquest servei es va començar a prestar mitjançant un conveni amb el Consell Comarcal. Ara s’aprova la pròrroga d’aquest conveni per continuar prestant el servei a través del Consell Comarcal.
 • Adjudicació del contracte mixt de subministrament, muntatge, instal·lació, legalització i manteniment d'un sistema de càmeres de videovigilància basat en la lectura de matrícules dels vehicles que circulen per vies públiques del terme municipal de Sant Celoni.
  L’any 2022 es va iniciar un procés per a la contractació de la col·locació de càmeres de lectura de matrícules a diversos punts d’entrada i sortida del municipi. Resolta la licitació, el ple aprova l’adjudicació de la instal·lació a l’empresa guanyadora de la licitació, ALPHANET SECURITY SYSTEMS, S.L.
 • Acceptació de la donació de bibliografia, documents i destrals i cessió dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual per part del senyor Martí Boada Juncà.
  S’aprova acceptar una donació, per part del Dr. Martí Boada, d’un fons de 5.450 volums de bibliografia i documentació vinculada a la seva trajectòria de divulgador ambiental, així com 147 destrals d’arreu del món documents que es considera que poden ser d'interès per a la col·lectivitat pel seu valor cultural i que en vol afavorir la preservació i exhibició. Martí Boada ha cedit aquest material, així com els drets d’explotació de la propietat intel·lectual, de forma totalment altruista per tal que l’Ajuntament de Sant Celoni els pugui utilitzar en activitats divulgatives. 
 • Aprovació, si escau, de la xifra del padró municipal d'habitants de Sant Celoni a data 01.01.2023
  A Sant Celoni i la Batllòria ja som 18.481 habitants.
 • Moció presentada pel grup municipal ERC-AM relativa a la Diada de Catalunya
  S’aprova una moció presentada pel grup d’ERC per tal de replantejar els actes de celebració de la Diada de Catalunya.
 • Moció presentada pel grup municipal ERC-AM de proposta de gestió davant de situacions de violència de gènere
  S’aprova una moció presentada pel grup d’ERC amb diverses propostes, moltes d’elles ja implementades a l’Ajuntament de Sant Celoni, de gestió davant les situacions de violència de gènere.
Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina