28/04/2005

Ple de 28 d'abril de 2005

Ordre del dia:

1. Aprovació provisional, si s’escau, de les modificacions puntuals del Pla general d’ordenació urbana, l’una relativa a l’increment de densitat al sector P-2 “Les Torres”, i l’altra per a un ajust d’espais lliures a l’entorn del cementiri.

2. Aprovació, si escau, de l’acord de constitució d’un dret de superfície sobre la parcel·la A-12 del sector P-2 “Les Torres” a favor de PROVIURE SL, entitat depenent de la Caixa de Catalunya, per a la construcció d’habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, així com aprovació del conveni regulador.

3. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana, promoguda per Coperfil Group SA, relativa a la UASU 42.

4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana promoguda per Landscape Proingru SL relativa a la UASU 45.

5. Aprovació, si s’escau, de la nova nomenclatura de dos nous carrers de La Batllòria.

6. Aprovació, si escau, de l’acord d’adjudicació del contracte d’obres d’urbanització de les unitats d’actuació 48, 57 i 58 – “Can Sans”.

7. Aprovació provisional, si s’escau, dels acords d’imposició i ordenació de contribucions especials per al finançament de les obres d’urbanització del carrer Torres i Bages, entre la Plaça de la Vila i el carrer Santa Fe.

8. Aprovació, si escau, del conveni de personal i pacte de condicions de treball per als anys 2005-2008.

9. Aprovació, si escau, del conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Campins per al subministrament d’aigua en alta.

10. Aprovació inicial, si escau, de la 1ª modificació de crèdit del pressupost de 2005.

11. Aprovació, si escau, del conveni d’assessorament econòmic amb l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

12. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2005
Tornar a pàgina principal de Plens

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina