19/07/2000

Ple de 19 de juliol de 2000

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació inicial, si escau, del Reglament regulador del servei de transport públic de viatgers a través d'autoturismes.
 3. Aprovació, si escau, de la modificació de l'Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la prestació del servei de formació d'adults.
 4. Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i ordenació de contribucions especials per a l'execució de les obres ordinàries d'urbanització de trams dels carrers Eduard Domènech i Bernat Martorell.
 5. Aprovació, si escau, de la modificació de les tarifes a percebre per Sorea SA per la prestació del servei d'abastament d'aigua potable.
 6. Aprovació inicial, si escau, de l'Ordenança municipal per al tractament de runes i terres procedents de la construcció.
 7. Aprovació, si escau, de l'acord de desafectació d'un soterrani al carrer Consolat de Mar.
 8. Aprovació, si escau, de l'acord de modificació del contracte subscrit amb la mercantil Agroman SA per a l'execució de les obres d'urbanització del sector Pla de Palau.
 9. Aprovació, si escau, del conveni urbanístic signat amb els Srs. Miquel Deulofeu Boix i Josep Deulofeu Boix, en nom propi i, a la vegada el primer, en representació de "Mármoles y Triturados Deulofeu SA", en relació a la modificació i text refós del pla parcial del sector Les Torres.
 10. Aprovació provisional, si escau, de la modificació i text refós del pla parcial del sector Les Torres.
 11. Aprovació, si escau, de la creació i composició de la comissió de seguiment i estudi per al trasllat de la indústria Derivados Forestales SA,  de conformitat amb l'acord del Ple municipal del dia 5 de maig de 2000.
 12. Aprovació, si escau, de l'acord de sol·licitud d'augment dels recursos sanitaris a la comarca del Vallès Oriental.
 13. Aprovació, si escau, de la moció d'adhesió a la celebració de la diada sense cotxes el dia 22 de setembre de 2000.
 14. Aprovació, si escau, de la moció a favor de fomentar l'etiquetatge en català.
 15. Aprovació, si escau, de la moció relativa a l'ensenyament en el cicle de 0 a 3 anys al municipi de Sant Celoni.
 16. Donar compte, de conformitat amb l'article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, de la resolució de l'Alcaldia per la qual es disposà el comiat disciplinari del Sr. Albert Francesc Josep Galín Calvo.
 17. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple Ordinari.
 18. Informació de les resolucions de l'Alcaldia adoptades des del darrer Ple Ordinari.
 19. Donar compte de les contractacions de l'Alcaldia des del darrer Ple ordinari.
 20. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2000
Tornar a pàgina principal de Plens

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina