22/03/2001

Ple de 22 de març de 2001

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Presa de raó de la credencial expedida en favor de la Sra. Josefa Lechuga García, del grup municipal de CiU, pressa de possessió i jurament del càrrec de regidora de l´ajuntament de Sant Celoni.
 3. Presa de raó de la credencial expedida en favor del Sr. Jordi Arenas Vila, del grup municipal PSC-PMC, pressa de possessió i jurament del càrrec de regidor de l´ajuntament de Sant Celoni.
 4. Aprovació provisional, si escau, de l´acord d´imposició i ordenació de contribucions especials per a l´arranjament de la Carretera Vella.
 5. Aprovació provisional, si escau, de l´acord d´imposició i ordenació de contribucions especials per a l´arranjament del carrer Sant Pere.
 6. Aprovació, si escau, de l´expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars per a l´adjudicació de les obres d´urbanització del sector P-2 Les Torres.
 7. Aprovació definitiva, si escau, del Reglament regulador dels cementiris municipals de Sant Celoni i La Batllòria.
 8. Aprovació, si escau, del conveni signat entre l´ajuntament de Sant Celoni i l´ajuntament de Gualba, per a la prestació del servei d´abastament d´aigua potable a la urbanització Royal Park.
 9. Resolució, si escau, del recurs de reposició interposat per la Sra. Eulàlia Cucurella Montané i dues persones més contra l´acord del Ple municipal que resolgué el concurs d´idees per a la construcció de noves instal·lacions esportives.
 10. Informació al Ple municipal de l´aprovació de la liquidació del pressupost corresponent a l´exercici de 2000.
 11. Informació al Ple municipal de l´aprovació dels comptes de recaptació corresponents a l´exercici de 2000.
 12. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdit 1/2001 del pressupost de l´exercici de 2000 prorrogat per a enguany.
 13. Resolució, si escau, de les al·legacions presentades a l´aprovació inicial del pressupost per a l´exercici de 2001 i aprovació definitiva del mateix.
 14. Donar compte al Ple municipal del nomenament de la Sra. Adela Gener Sánchez com a 4a tinent d´alcalde i com a membre de la Comissió de govern.
 15. Donar compte al Ple municipal de la delegació de les competències relatives a l´àrea d´Educació al Sr. Raül Casado Jiménez.
 16. Designació, si escau, del Sr. Raül Casado Jiménez com a representant de l´ajuntament de Sant Celoni al Consell Escolar Municipal, al Consell Escolar de l´IES Baix Montseny, al Consell Escolar de l´escola Pallerola i a la Fundació Alfons Moncanut.
 17. Aprovació, si escau, de la moció per a l´adhesió a la campanya titulada:  “Un país, una bandera”.
 18. Aprovació, si escau, de la moció per a l´adhesió al “Manifest pel diàleg, la pau i la llibertat”.
 19. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple ordinari.
 20. Informació de les resolucions de l'Alcaldia adoptades en els mesos de desembre de 2000 i gener i febrer de 2001.
 21. Donar compte de les contractacions de l'Alcaldia realitzades en els mesos de gener i febrer de 2001.
 22. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2001
Tornar a pàgina principal de Plens

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina