17/12/2002

Ple de 17 de desembre de 2002

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
 2. Aprovació definitiva, si escau, del projecte tècnic d'obres ordinàries de reforma de l'Ateneu municipal i construcció de l'Escola municipal de música.
 3. Adjudicació definitiva, si escau, del contracte administratiu d'obres per a l'execució de la reforma de l'Ateneu municipal i construcció de l'Escola municipal de música.
 4. Aprovació inicial, si escau, de l'expedient de contractació i del plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació de la  primera fase de les obres de construcció del nou complex esportiu municipal al sector Pla de Palau.
 5. Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i ordenació de contribucions especials per les obres d'urbanització dels carrers Ramon Llull i Josep Maria de Sagarra.
 6. Aprovació, si escau, de l'expropiació per mutu acord d'una porció de finca propietat de la Sra. Montserrat Berenguer Magem, situada al carrer Mn. Jacint Verdaguer, per causa d'utilitat pública motivada per l'execució d'obres d'urbanització.
 7. Aprovació, si escau, del conveni a signar amb la Junta de compensació de la urbanització Can Coll per a la prestació del servei d'abastament d'aigua potable.
 8. Aprovació provisional, si escau, de la modificació i text refós del Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre i projecte d'obres d'urbanització pendents d'execució.
 9. Aprovació, si escau, del pre-acord a subscriure amb RENFE i el Ministerio de Fomento per al tractament integral dels passos a nivell de la línia Tarragona-Barcelona-França existents al terme municipal de Sant Celoni per a la integració del ferrocarril en el nucli urbà.
 10. Aprovació inicial, si escau, de la nomenclatura de dos carrers al sector “Residencial Esports” de Sant Celoni.
 11. Aprovació inicial, si escau, de l'expedient per a la contractació del servei públic de gestió de residus sòlids urbans i neteja de la via pública al terme municipal de Sant Celoni.
 12. Aprovació, si escau, dels complements específics i de destí de diversos llocs de treball inclosos a la plantilla de personal funcionari de la corporació.
 13. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple ordinari.
 14. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia i pel regidor de Governació en els mesos d'octubre i novembre de 2002.
 15. Donar compte de les contractacions de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos d'octubre i novembre de 2002.
 16. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2002
Tornar a pàgina principal de Plens

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina