02/05/2007

Ple de 2 de maig de 2007

SESSIÓ ORDINÀRIA
Ordre del dia:

I.- PART DISPOSITIVA

 1. Aprovació, si s'escau, de les actes de les sessions anteriors del Ple municipal.
 2. Sorteig de les persones que han de formar part de les meses electorals en les properes eleccions municipals de 27 de maig de 2007.
 3. Aprovació, si s'escau, de la moció de suport a Acció Cultural del País Valencià.
 4. Aprovació, si s'escau, de la moció de suport a la Núria Pòrtulas i la seva família.
 5. Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació puntual de l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions.
 6. Aprovació, si s'escau, de la delegació de les potestats recaptatòries de sancions de trànsit en la Diputació de Barcelona, així com del seu conveni regulador.
 7. Aprovació, si escau, de l'acord de suspensió de tramitacions i llicències de l'article 71.1 de la Llei d'urbanisme, arrel de la redacció del projecte "Millora local. Enllaç C-35, pk 57,7. Tram: Sant Celoni".
 8. Resolució, si s'escau, dels recursos de reposició interposats contra l'aprovació definitiva de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament.
 9. Aprovació, si s'escau, de la primera modificació de crèdit del pressupost de 2007.
 10. Donar compte al Ple municipal de l'informe d'escenaris de previsions pressupostàries de l'Ajuntament de Sant Celoni.
 11. Resolució, si s'escau, de les al·legacions presentades a l'aprovació inicial del pressupost de la corporació per al 2007 i aprovació definitiva del mateix.

  II.- CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 12. Informació de la correspondència rebuda des del darrer Ple ordinari.
 13. Informació de les resolucions dictades per l'Alcaldia, pel 1r tinent d'alcalde i pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos febrer i març de 2007.
 14. Donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'Alcaldia en els mesos de febrer i març de 2007.
 15. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2007
Tornar a pàgina principal de Plens

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina