29/07/2004

Ple de 29 de juliol de 2004

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l'acta del darrer Ple municipal.
 2. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual de la revisió del Pla general d'ordenació urbana per tal de modificar la qualificació del sistema públic de la parcel·la del carrer Campins número 68 a equipament públic.
 3. Aprovació provisional, si escau, del text refós del Pla de millora urbana de la Carretera Vella de La Batllòria.
 4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació puntual Pla parcial del sector P-2 Les Torres en allò que afecta la parcel·la B-1.
 5. Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i ordenació de  contribucions especials per al finançament de les obres d'enllumenat públic dels carrers Ponent, Alguersuari i Sant Jaume.
 6. Aprovació, si escau, de l'expedient de contractació del servei públic de manteniment, conservació i explotació de la depuradora d'aigües residuals de Sant Celoni.
 7. Aprovació, si escau, de l'ampliació de capital de la Fundació Acció Baix Montseny corresponent a l'exercici de 2004.
 8. Aprovació, si escau, del compte general corresponent a l'exercici de 2003.
 9. Aprovació inicial, si escau, de la primera modificació de crèdit del pressupost de 2004.
 10. Aprovació provisional, si escau, dels acords d'imposició i d'aprovació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis del Centre municipal d'expressió.
 11. Aprovació, si escau, de l'acord de delegació en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l'exercici de les potestats d'inspecció de l'Impost sobre increment de valor dels terrenys de natura urbana.
 12. Aprovació, si escau, de l'acord de delegació en l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona de l'exercici de les potestats de cobrament de la taxa del cementiri.
 13. Aprovació provisional, si escau, de l'acord modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis funeraris.
 14. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de l'Escola de formació d'adults.
 15. Aprovació, si escau, de l'acord de modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local.
 16. Aprovació, si escau, del nomenament dels membres del Consell Plenari del Consell de Poble de La Batllòria.
 17. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de la plantilla de personal per a afegir una vacant.
 18. Aprovació, si s'escau, del 3r tram de la valoració de llocs de treball de l'Ajuntament de Sant Celoni.
 19. Aprovació, si escau, del protocol d'adhesió de l'Ajuntament de Sant Celoni al conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i la Caixa de Catalunya per a la promoció d'habitatge protegit.
 20. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte administratiu per a l'execució de les obres de reforma de l'Ateneu municipal i construcció de l'Escola de música municipal.
 21. Aprovació provisional, si escau, de la modificació i text refós del Pla especial de protecció i millora de Boscos del Montnegre.
 22. Aprovació, si escau, del manifest de Sant Celoni pel reconeixement de les vies verdes del Vallès.
 23. Aprovació, si escau, de la contractació de la instal·lació dels equipaments escènics del Teatre Ateneu i de la Sala polivalent de Sant Celoni.
 24. Aprovació, si escau, de la modificació del contracte administratiu per a l'execució de les obres d'urbanització del sector P-2 Les Torres.
 25. Informació de la correspondència rebuda des de la celebració del darrer Ple ordinari.
 26. Informació de les resolucions adoptades per l'Alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en el mes de juny de 2004.
 27. Donar compte de les contractacions de personal realitzades per l'Alcaldia en el mes de juny de 2004.
 28. Precs i preguntes.

Acta


Tornar a Plens del 2004
Tornar a pàgina principal de Plens

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina