Dimecres, 29 de març de 2023
Inici   Habitatge   Cèdula d'habitabilitat
Cèdula d'habitabilitat

Què és?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena:

  • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
  • de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació
  • de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L'adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

És obligatori tenir-la?

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis, i amb la llei 18/2007 és sancionable el fet de no tenir-la.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Com s'aconsegueix?

                            Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació -Tramitació per l'OLH

Documentació a aportar per el sol·licitant:
• Certificat d´habitabilitat segons model oficial, subscrit per personal tècnic competent i registrat pel respectiu col·legi. A la part superior d'aquest mateix certificat hi ha la sol·licitud de cèdula de 2a ocupació.
Col·legi Oficial d´Arquitectes de Catalunya, telèfon 93 301 50 00 , www.arquitectes.cat
Col·legi Oficial d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics, telèfon 93 240 20 60, www.apabcn.cat

                            Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

La documentació que s´ha d´adjuntar a l´imprès oficial de sol·licitud emplenat i signat , segons els diferents supòsits,  és:

1.- Nova construcció i gran rehabilitació:
-  Fotocòpia de la llicència municipal d´obres o document equivalent.
-  Original del certificat final d´obres i habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col•legi professional respectiu.
-  Certificat de compliment del Programa de Control de Qualitat (original).
-  Fotocòpia de la llicència municipal de primera ocupació o la sol·licitud d´aquesta.

2.-Canvi d'ús:
-  Fotocòpia de la llicència municipal d´obres de canvi d'ús.
-  Original del certificat final d´obres i habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
-  Projecte visat per l´Ajuntament i original del certificat del Programa del Control de Qualitat en cas de modificació d´estructura i/o façana.
-  Fotocòpia de la llicència municipal de primera ocupació o la sol·licitud d´aquesta.

3.- Legalitzacions:
A.- Habitatge/s anteriors a l'1 de gener de 1989:
-  Còpia del certificat municipal amb l´any de construcció de l'habitatge.
-  Original del certificat acreditant la solidesa, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
-  Fotocòpia de la llicència municipal de legalització de l´habitatge.
-  Certificat d´habitabilitat, segons model oficial, subscrit pel personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu.
B.- Habitatge/s posteriors al 31 de desembre de 1988:
-  Original del certificat de compliment del Programa de Control de Qualitat.
-  Original del certificat de solidesa, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
-  Fotocòpia de la llicència municipal de legalització de l'habitatge
-  Certificat d´habitabilitat, segons model oficial, subscrit pel personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu.

4.- Subdivisions:
Dues sol·licituds: una obra nova – una habitatge usat


Quin cost té?

El cost de tramitació a càrrec de l´OLH és gratuït, hi ha unes taxes de la Generalitat .-€.

El cost del certificat d´habitabilitat el dictamina el tècnic col·legiat.


Més informació.

A la Oficina Local d'Habitatge
al web de la  Generalitat
i al decret d'habitabilitat Decret 141/2012 de 30 d'octubre

                                                                                                       

 
Imprimir Versió per imprimirCompartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

Contacte

Edifici Josep Alfaras

OFICINA d'HABITATGE
Àmbit d'Afers Socials

Edifici Puigdollers
c. Grup Escolar, 6
Tel. 93 864 12 24
eFax 93 514 95 52
habitatge@santceloni.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

 

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat