Inici / Habitatge / Cèdula d'habitabilitat

Cèdula d'habitabilitat

Què és?

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent i és apte per a ser destinat a residència de persones, sense perjudici que s’hi desenvolupin altres activitats autoritzades.

La cèdula s’anomena:

  • de primera ocupació si es refereix a habitatges de nova construcció
  • de primera ocupació de rehabilitació, quan s’atorga per a aquells habitatges que són el resultat d’una intervenció o procés de rehabilitació o gran rehabilitació
  • de segona ocupació si es refereix a habitatges usats o preexistents

Les dades que consten a la cèdula són:

  • L'adreça i ubicació de l’habitatge
  • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
  • Les estances i els espais que componen l’habitatge
  • El llindar màxim d’ocupació
  • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

A la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència del seus titulars o ocupants.

És obligatori tenir-la?

La cèdula d'habitabilitat és necessària per a transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d'ús, en primera transmissió o en posteriors (llevat dels supòsits d’exoneració que preveu la normativa vigent). També és necessària per a donar-se d'alta dels serveis d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis, i amb la llei 18/2007 és sancionable el fet de no tenir-la.

L'atorgament de la cèdula d'habitabilitat no suposa la legalització de les construccions pel que fa a l'adequació de l'ús d'habitatge a la legalitat urbanística.

Com s'aconsegueix?

                            Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació -Tramitació per l'OLH

Documentació a aportar per el sol·licitant:
• Certificat d´habitabilitat segons model oficial, subscrit per personal tècnic competent i registrat pel respectiu col·legi. A la part superior d'aquest mateix certificat hi ha la sol·licitud de cèdula de 2a ocupació.
Col·legi Oficial d´Arquitectes de Catalunya, telèfon 93 301 50 00 , www.arquitectes.cat
Col·legi Oficial d´Aparelladors i Arquitectes Tècnics, telèfon 93 240 20 60, www.apabcn.cat

                            Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació

La documentació que s´ha d´adjuntar a l´imprès oficial de sol·licitud emplenat i signat , segons els diferents supòsits,  és:

1.- Nova construcció i gran rehabilitació:
-  Fotocòpia de la llicència municipal d´obres o document equivalent.
-  Original del certificat final d´obres i habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col•legi professional respectiu.
-  Certificat de compliment del Programa de Control de Qualitat (original).
-  Fotocòpia de la llicència municipal de primera ocupació o la sol·licitud d´aquesta.

2.-Canvi d'ús:
-  Fotocòpia de la llicència municipal d´obres de canvi d'ús.
-  Original del certificat final d´obres i habitabilitat, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
-  Projecte visat per l´Ajuntament i original del certificat del Programa del Control de Qualitat en cas de modificació d´estructura i/o façana.
-  Fotocòpia de la llicència municipal de primera ocupació o la sol·licitud d´aquesta.

3.- Legalitzacions:
A.- Habitatge/s anteriors a l'1 de gener de 1989:
-  Còpia del certificat municipal amb l´any de construcció de l'habitatge.
-  Original del certificat acreditant la solidesa, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
-  Fotocòpia de la llicència municipal de legalització de l´habitatge.
-  Certificat d´habitabilitat, segons model oficial, subscrit pel personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu.
B.- Habitatge/s posteriors al 31 de desembre de 1988:
-  Original del certificat de compliment del Programa de Control de Qualitat.
-  Original del certificat de solidesa, signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
-  Fotocòpia de la llicència municipal de legalització de l'habitatge
-  Certificat d´habitabilitat, segons model oficial, subscrit pel personal tècnic competent i visat pel col·legi respectiu.

4.- Subdivisions:
Dues sol·licituds: una obra nova – una habitatge usat


Quin cost té?

El cost de tramitació a càrrec de l´OLH és gratuït, hi ha unes taxes de la Generalitat .-€.

El cost del certificat d´habitabilitat el dictamina el tècnic col·legiat.


Més informació.

A la Oficina Local d'Habitatge
al web de la  Generalitat
i al decret d'habitabilitat Decret 141/2012 de 30 d'octubre

                                                                                                       

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina