Certificat de nivell elemental de català (A2)

 • Descripció
  El CPNL és l'òrgan territorial d'aplicació a Catalunya de la política lingüística del Govern; està format per la Generalitat de Catalunya i nombrosos ajuntaments, consells comarcals i diputacions.
 • A qui es dirigeix?

  Per poder-se inscriure als cursos cal:
  • Tenir 18 anys.
  • Tenir 16 anys i no haver fet l'escolarització obligatòria a Catalunya.

 • Requisits

  El CNL del Vallès Oriental – Oficina de Català de Sant Celoni té com a períodes generals d'inscripció els mesos de setembre, gener-febrer i juny.

  -No s'admet la matriculació per correu, telèfon o fax.
  -Les matrícules són intransferibles.
  -Per matricular-se en un curs cal acreditar el nivell necessari mitjançant la prova de col·locació o un certificat de coneixements reconegut.
  -La prova de col·locació és un requisit indispensable quan no es disposa del certificat i té validesa durant un període de dos anys. Les acreditacions de nivell lliurades després d'haver fet una prova de col·locació no tenen valor de certificació de coneixements. En el cas que es presentin determinats certificats de coneixements reconeguts, s'aconsellarà realitzar igualment la prova de col·locació, per tal de garantir el curs més adequat a les necessitats formatives de l'alumnat.
  -No s'admet que una persona es matriculi en un curs de nivell igual o inferior al de l'últim que ha aprovat.
  -L'alumnat, llevat del que s'inscriu en cursos complementaris, només es pot matricular en un curs de cada període d'inscripció.
  -Per poder formalitzar la matrícula és imprescindible que s'estigui al corrent dels pagaments de les matrícules anteriors.

  Documentació necessària
  Per formalitzar la inscripció s'han de presentar els documents següents:
  • DNI, NIE o passaport (original)
  • Documents que acreditin, si fa el cas, l'exempció parcial o total de pagament:
  • Jubilats: carnet de jubilat
  • Pensionistes per invalidesa: carnet de pensionista
  • Família nombrosa: carnet actualitzat
  • Aturats: certificat de vida laboral

  Impresos de matrícula
  • Full d'autorització d'ús de dades personals
  • Butlleta de pagament: cal fer l'ingrés de l'import de la matrícula en qualsevol oficina de “la Caixa” en el termini de 6 dies. Si en aquest termini no s'ha fet efectiu el pagament de la matrícula, la inscripció quedarà automàticament anul·lada.
  • Certificat d'assoliment, acreditació de canvi de nivell corresponent al darrer curs aprovat o acreditació de la prova de col·locació.

 • Continguts del curs
  Consolidació l'autonomia lingüística de la llengua oral.
 • Estructura del curs

  Els cursos s'estructuren a partir d'uns programes generals, d'un material bàsic i d'un sistema d'avaluació definit que són presentats a l'alumnat el primer dia de classe.
  S'ofereix una formació impartida per professorat expert que acompanya l'aprenentatge de l'alumnat i permet la relació directa entre l'alumnat i el professorat. El ventall d'horaris és àmplia i flexible.
  L'enfocament de l'aprenentatge de la llengua dels cursos del CPNL és fonamentalment comunicatiu i, per tant, promou que l'aprenentatge de la llengua se centri en les tasques que l'alumnat ha de dur a terme en situacions concretes i contextos determinats de la vida.
  L'oferta de nivells és variada i s'ajusta al marc europeu comú de referència per a les llengües: nivell inicial, nivell bàsic, nivell elemental, nivell intermedi, nivell de suficiència i nivell superior.

 • Quina titulació dóna?

  Certificat de nivell elemental de català (A2 elemental)
  El CPNL expedirà un certificat d'assistència a qui hagi assistit al 75% de les classes d'un curs i un certificat d'assoliment si, a més d'haver assistit al 75% de les classes, supera la puntuació mínima exigida a la prova final.

 • Lloc on es fa

  Sax Sala. Centre de Formació i Ocupació Baix Montseny
  Montserrat, 28. 08470 Sant Celoni
  Tel. 93 867 41 75
  santceloni@cpnl.cat

  Més informació dels cursos i dels municipis que ofereixen cursos del CPNL: cpnl.cat

Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina