04/04/2016

Ajuts per a les activitats i material d'educació permanent

Anunci ajuts escola d'adults curs 2020-2021
 • Darrera modificació
  01-06-2020
 • Requisits
  1. Estar matriculat en alguna de les activitats d'educació permanent, del Sax Sala. Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny.
  2. Facilitar la documentació i/o informació necessària per tal de poder valorar la situació socioeconòmica familiar.
  3. Estar al corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions públiques.
 • Criteris econòmics i socials

  Allò estipulat a l'apartat quart de les Bases reguladores de concessió d'ajuts socials de l'ajuntament de Sant Celoni

 • Import
  La partida pressupostària per a les activitats d'educació permanent serà la que s'aprovi anualment amb els Pressupostos municipals.
 • Sol·licitud i documentació a aportar

  Cal lliurar la sol.licitud (descarregueu-la en format pdf o format Word) degudament emplenada preferentment de manera telemàtica, o be presencialment a:

  Centre de Formació, Ocupació i Empresa del Baix Montseny
  Escola d'Adults
  Montserrat, 28
  08470 Sant Celoni
  Tel. 93 867 41 75
  cfadults@santceloni.cat 

  Horari d’atenció públic: sol·licitar cita prèvia

 • Pagament i justificació
  Un cop resolts i notificats els ajuts a les famílies, l'Ajuntament computarà l'import de l'ajut a la partida corresponent.
 • Obligacions dels perceptors
  • Signar la carta d'acceptació i compromís.
  • Assistir el 80% de les activitats.
  • Avisar en cas de no assistència a les activitats.
  • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat.
  • Bon comportament i aprofitament de l'activitat.
  • En el termini d'un mes, ingressar la part que correspongui.
  • Tenir cura del material (dossier o llibres).

  En el cas que la persona receptora de l'ajut social, faci un canvi d'activitat, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.

 • Seguiment
  S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.
 • Revocació
  En els supòsits que es comprovi que el beneficiari de l'ajuda incompleixi qualsevol de les condicions i/o obligacions establertes en aquestes bases,el beneficiari perdrà el dret a rebre l'ajut en posteriors convocatòries.
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina