Inici / Habitatge / Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya – RSHPOC

Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Catalunya – RSHPOC

L´inscripció en aquest Registre us permetrà:

- Accedir a promocions d´habitatge de protecció oficial, tant de compra com de lloguer.
- Pisos gestionats per la Borsa d´habitatge, Borsa Jove o Borsa Mediació per al lloguer social.

Aquest registre proporcionarà informació (dades actualitzades i reals) sobre la necessitat d´habitatge a tot Catalunya en general i a Sant Celoni en particular per garantir una adequada gestió i adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.

Per poder inscriure´s cal:

- Ser major d´edat.
- No disposar en propietat d´un habitatge o no disposar-ne d´un d´adequat.
- Residir i estar empadronat a Sant Celoni.
- No superar el límit d´ingressos establert per la normativa.

Aquests requisits s´han de complir en el moment de la presentació de la sol•licitud i mantenir-se al llarg de tot el seu període de vigència que és de tres anys.

La documentació que cal per inscriure´s és:

- Sol•licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d´edat
- Fotocòpies del DNI o NIE, de tots els membres de la unitat de convivència.
- Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la parella estable.
- Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència:
      • Última declaració de la renta, en el cas que no es tingui;
      • Informe de vida laboral i certificat d´ingressos de l´empresa de l´any vençut.
- Declaració responsable del sol•licitant i membres de la unitat de convivència signada
- Documentació addicional, en el cas:
      • En el cas de persones separades o divorciades, han d´aportar el conveni regulador i la sentència que l´aprova.
      • En el seu cas, justificació de la disminució psíquica, física, incapacitat o malaltia. Mitjançant del certificat de l´ICASS
      • En el seu cas, acreditació de l´exercici de l´activitat laboral en municipi diferent al de residència.
També podeu realitzar la INSCRIPCIÓ ON-LINE

Cal realitzar la inscripcció al municipi en el que estigueu empadronats

La inscripció al Registre no dóna cap altre dret ni suposa en particular, l´adjudicació automàtica de cap habitatge.

Més informació.

A la Oficina Local d'Habitatge
al web de la Generalitat ww.gencat.cat
i al decret sobre el RSHPOC Decret 106/2009, de 19 de mai 

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina