04/04/2016

Ajuts per a l'Escola de música, l'Escola de teatre i banc d'instruments

Curs 2020-2021
 • Darrera modificació
  09032020
 • Requisits
  1. Estar matriculat en alguna de les activitats de l'escola de música i de l'escola de teatre que promou l'Ajuntament de Sant Celoni.
  2. Estar al corrent de les obligacions tributàries per rebre subvencions públiques.
 • Criteris econòmics i socials

  Allò estipulat a l'apartat quart de les Bases reguladores de concessió d'ajuts socials de l'ajuntament de Sant Celoni

 • Import
  La partida pressupostària pel ajuts per l'Escola de música i l'Escola de teatre serà la que s'aprovi anualment amb els Pressupostos municipals.
 • Sol·licitud i documentació a aportar

  Cal lliurar la sol.licitud (descarregueu-la en format pdf o format Word), degudament emplenada, al Centre Municipal d’Expressió - Escola de Música i Escola de Teatre. S’ha de fer d’acord amb el model normalitzat establert a l’annex 6.1 i acompanyar-la de la documentació que estipula l’annex 6.2.

 • Resolució i notificació
  Les resolucions, durant el termini ordinari, es publicaran al web municipal i al tauler d'anuncis del Centre Municipal d'Expressió – Escola de Música i Escola de Teatre.
 • Pagament i justificació
  Un cop resolts i notificats els ajuts a les famílies, l'Ajuntament computarà l'import de l'ajut a la partida corresponent.
 • Obligacions dels perceptors
  • Signar la carta d'acceptació i compromís.
  • Avisar en cas de no assistència a les activitats.
  • Arribar puntualment a l'hora de començar l'activitat.
  • Acompanyar i recollir el nen o nena a l'activitat.
  • Bon comportament i aprofitament de l'activitat. 
  • Respectar el personal de l'entitat.
  • Fer bon ús del material i les instal·lacions.
  • Assumir la part restant de l'import no becat.

  En el cas que la persona receptora de l'ajut social, faci un canvi d'activitat per raons motivades, es manté la valoració total de l'ajut social atorgat, amb el límit de l'import màxim de subvenció.

 • Seguiment
  S'estableix el seguiment en el pla de treball de l'alumne i/o família sol·licitant.
 • Revocació
  En els supòsits que es comprovi que el beneficiari de l'ajuda incompleixi qualsevol de les condicions i/o obligacions establertes en aquestes bases,el beneficiari perdrà el dret a rebre l'ajut posteriors convocatòries.
 • Documentació
  09-03-2020:Circular sobre ajuts socials al CME 2020-21 (pdf | word)
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina