Inici / Urbanisme / Projectes d'obra ordinària municipal en tràmit

Projectes d'obra ordinària municipal en tràmit

• Projecte de recuperació de l’itinerari Ronda Tordera-Pertegàs al seu pas pel Polígon Molí de les Planes
Aprovat inicialment pel Ple en sessió del 27/03/2024
ProjecteCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:44:10 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte tècnic per a la construcció d’una marquesina de protecció per al públic a la graderia del camp de futbol de la Batllòria
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 27/03/2024
ProjecteCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:02:19 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
PlànolsCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:03:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte tècnic per a la rehabilitació del paviment de la pista 2 de la Zona Esportiva Municipal d’Esports 11 de setembre de Sant Celoni
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 27/03/2024
ProjecteCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:07:29 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
DocumentacióCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:09:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
AmidamentsCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:11:19 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Plec de condicionsCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:12:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
PlànolsCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:13:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte executiu d’instal·lació fotovoltaica d’autoconsum col·lectiu de 60 kW a la coberta de la nau de brigada a Sant Celoni
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de 27/03/2024
ProjecteCATCert certifica que en data 04-04-2024 14:06:01 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte executiu de millora de la Tordera al tram del polígon Molí de les Planes entre el pont de can Pàmies i els horts urbans municipals
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió del dia 20/12/2023
ProjecteCATCert certifica que en data 10-01-2024 12:16:24 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte executiu per a l'adequació de 5 passos inferiors sota l'AP7
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió del dia 27/09/2023
ProjecteCATCert certifica que en data 03-10-2023 11:38:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte per la instal·lació d’una estació de recàrrega per vehicles elèctrics al municipi de Sant Celoni
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió del dia 19/07/2023
ProjecteCATCert certifica que en data 20-07-2023 13:26:02 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte executiu per a l’adequació de 3 passos inferiors sota AP-7, al terme municipal de Sant Celoni
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió del dia 19/07/2023
ProjecteCATCert certifica que en data 20-07-2023 13:21:21 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte Bàsic i Executiu, Urbanització exterior edifici Puigdollers Fase 1+2
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió extraordinària del dia 25/05/2023
Projecte completCATCert certifica que en data 26-05-2023 14:01:39 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte d’enderroc d’edificació aïllada i restauració de la realitat física alterada de la finca 130 del polígon 17 del paratge de Sot de Bocs
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local el dia 20/04/2023
Projecte completCATCert certifica que en data 25-04-2023 08:38:05 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte de reasfaltatge de diversos carrers de Sant Celoni, any 2023
Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en sessió del dia 4/04/2023
Projecte completCATCert certifica que en data 14-04-2023 12:41:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte bàsic d'execució del nou equipament municipal destinat a Casal de la Gent Gran de Sant Celoni.
Aprovat inicialment pel Ple en sessió del dia 30 de març de 2023
MemòriaCATCert certifica que en data 03-04-2023 15:06:49 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Documentació gràficaCATCert certifica que en data 03-04-2023 15:08:18 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Plec de condicionsCATCert certifica que en data 03-04-2023 15:09:42 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Amidaments i pressupostosCATCert certifica que en data 03-04-2023 15:10:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Memòries justificació instal·lacionsCATCert certifica que en data 03-04-2023 15:12:16 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Documents complementaris i Projectes parcialsCATCert certifica que en data 03-04-2023 15:13:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• 19/09/2018:
Projecte de reforma del Mercat municipalCATCert certifica que en data 04-10-2018 14:09:11 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• 22/03/2017:
Projecte d'enjardinament de la rotonda de LlevantCATCert certifica que en data 29-03-2017 13:05:17 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• 30/03/2017:
Projecte d'obres ordinàries d'urbanització de la zona escolar i esportiva de Can SansCATCert certifica que en data 21-04-2017 10:04:59 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• 18/05/2017:
Projecte d'obres ordinàries de construcció de 110 nínxols i 72 columbaris al cementiri de Sant CeloniCATCert certifica que en data 22-05-2017 13:37:46 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• 20/07/2017:
Projecte modificat de remodelació de la plaça Josep AlfarasCATCert certifica que en data 26-07-2017 13:53:35 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte de reforma i rehabilitació de l'edifici Puigdollers com a nova seu de l'àrea de Serveis a les persones
Ha quedat aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa, restant supeditada la seva executivitat a l'aprovació definitiva del pla especial urbanístic de modificació de l'ús específic de l'equipament públic edifici Puigdollers.
Rehabilitació edifici PuigdollersCATCert certifica que en data 06-10-2017 14:39:22 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Anunci de l'aprovació definitivaCATCert certifica que en data 17-01-2018 10:51:32 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
Annex de revisió. MemòriaCATCert certifica que en data 12-06-2018 13:38:00 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat  Aprovat per Resolució d'alcaldia del 13.04.2018

Projecte d'actuacions de millora de l'itinerari Ruta de la Tordera.
Aprovat inicialment per Junta de Govern Local de 30.11.2017
Ruta de la TorderaCATCert certifica que en data 26-01-2018 10:55:12 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

 
Projecte arranjament del camí de Campins.
Aprovat inicialment per Junta de Govern Local de 30.11.2017
Arranjament camí de CampinsCATCert certifica que en data 26-01-2018 11:44:47 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

• Projecte arranjament del passeig Francesc Fullà "Xumbo"
Aprovat inicialment per Junta de Govern Local de 20.12.2017
Passeig F. Fullà "Xumbo"CATCert certifica que en data 26-01-2018 12:22:45 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte instal·lació de calefacció i aire condicionat de l'escola bressol municipal El Blauet.
Aprovat inicialment pel Ple en sessió de data 30.11.2017
Instal·lació climatitació El BlauetCATCert certifica que en data 26-01-2018 12:59:56 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Pla d'inspeccions d'activitats i obres comunicades
Ha quedat aprovat definitivament sense necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa
Pla d'inspeccionsCATCert certifica que en data 30-01-2018 07:54:27 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte bàsic i exectiu de la remodelació del camp de futbol 11 de setembre
Aprovat inicialment per resolució de l'Alcaldia de dia 25.01.2018 i  ha quedat aprovat definitvament sense necessitat d'adoptar cap altre acord de manera expressa el 28.02.2018
Projecte remodelació camp de futbol 11SCATCert certifica que en data 01-02-2018 13:32:09 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte d'adequació de la part antiga del cementiri
Projecte adequació part antiga cementiri de la BatllòriaCATCert certifica que en data 21-11-2016 11:59:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte de coberta parcial de la pista poliesportiva de l'escola Montnegre a la Balltòria
Aprovat inicialment per resolució de l'Alcaldia de dia 17.07.2018

CATCert certifica que en data 20-07-2018 13:33:44 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat.
AmidamentsCATCert certifica que en data 14-11-2018 10:50:07 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

PressupostCATCert certifica que en data 14-11-2018 10:52:04 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte de reasfaltat de varis carrers al nucli urbà de Sant Celoni
Aprovat inicialment per resolució de l'Alcaldia de dia 23.07.2018
Projecte reasfaltatCATCert certifica que en data 27-07-2018 10:03:10 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte per la instal·lació de sistema de telelectura als comptados de subministrament en alta
Aprovat inicialment per resolució de l'Alcaldia de dia 26.07.2018
Projecte instal·ladors comptadorsCATCert certifica que en data 27-07-2018 10:14:25 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte refós del projecte d'actuacions necessàries per a l'adequació de la xarxa d'aigua potable de distribució a la nova pressió del servei, al terme municipal de Sant Celoni, de la fase II a la fase V.
Aprovat inicialment per la Junta de Govern de dia 24.10.2018
Projecte pressió del serveiCATCert certifica que en data 29-10-2018 09:52:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte per la reforma de la instal·lació de producció de fred i climatització del centre municipal d'esports Sot de les Granotes.
Aprovat inicialment per resolució de l'alcaldia de dia 15.11.2018.
PlànolsCATCert certifica que en data 30-11-2018 10:15:06 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat
MemòriaCATCert certifica que en data 30-11-2018 10:17:07 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Memòria valorada per a l'estabilització del talús al carril bici a l'alçada de l'avinguda Catalunya, de Sant Celoni.
Aprovat inicialment per resolució de l'alcaldia de dia 15.11.2018.

MemòriaCATCert certifica que en data 30-11-2018 10:26:17 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte per a la instal·lació de sistema de telelectrua als comptadors municipals de reg i control de xarxa al municipi de Sant Celoni.
Aprovat inicialment per resolució de l'alcaldia de dia 11.12.2018.
Sistema de telelecturaCATCert certifica que en data 12-12-2018 11:04:43 va segellar el contingut d'aquest fitxer i des de llavors no ha estat modificat

Projecte de connexió i posada en servei de la instal·lació d'aigua potable a la urbanització Cal Batlle.
Aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 31.01.2019.

Planejament | Projectes de gestió urbanística | Projectes d'obra ordinària municipal

Informació pública de llicències | Informació pública de normativa municipal

Comparteix aquest contingut
Comparteix al FacebookCompartir a TwitterCompartir en Whatsapp
Versió per imprimir
Versió per imprimir

Informació relacionada

Ajuntament de Sant Celoni · Plaça de la Vila, 1 · 93 864 12 00 · santceloni@santceloni.cat
Pujar al principi de la pàgina